بخشنامه حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402 + همراه با جدولمقایسه اقلام
۰۴ فروردین
ارسال شده توسط
درصد ارزش افزوده
۲۰ آذر
ارسال شده توسط
اظهارنامه اصلاحی اظهارنامه جایگزین
۲۷ شهریور
ارسال شده توسط
ماده 91 ق م م و ماده 44 و 45 بیمه تامین اجتماعی جانبازان
۲۶ شهریور
ارسال شده توسط
ماده 251 ق م م شورای عالی مالیاتی
۲۴ مرداد
ارسال شده توسط
معاملات فصلی
۱۸ اردیبهشت
ارسال شده توسط
ذخیره مالیات
۲۵ فروردین
ارسال شده توسط
مالیات علی الراس
۲۴ اسفند
ارسال شده توسط
درآمد های معاف از مالیات
۱۹ اسفند
ارسال شده توسط
بازگشت به بالا