بخشنامه حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402 + همراه با جدولمقایسه اقلام
۰۴ فروردین

اعلام جزئیات افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ 

سیصدو چهاردهمین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی بعد از هشت ساعت مذاکرات سه جانبه به نتیجه رسید و حداقل حقوق کارگران با ۲۷ درصد افزایش همراه شد.

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از این جلسه، اظهار داشت: حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳/۳ نفر از مبلغ ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان با میانگین رشد ۲۷ درصد افزایش یافت.

وی افزود: سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش می یابد.

حداقل حقوق کارگران ۲۷ درصد و سایر سطوح ۲۱درصد افزایش یافت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اقلام مصرفی کارگری و کمک هزینه مسکن به گونه ای افزایش یافت که حداقل دریافتی کارگران با افزایش یک میلیون و ۷۷۵ هزار و ۲۴۳ تومان همراه شد.

همچنین اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: حق اولاد مطابق قانون سه برابر دستمزد روزانه کارگر محاسبه می شود. بنابراین با توجه به اینکه پایه حقوق ۲۷ درصد افزایش یافته است، حق اولاد پنچ میلیون ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ ریال به ازای هر فرزند خواهد بود.

وی افزود: برای سایر سطوح که با ۲۱ درصد افزایش حقوق همراه خواهد بود، به صورت روزانه ۸۳ هزار و ۵۹۶ ریال و یا ماهانه ۲ میلیون و ۵۰۷هزار و ۸۸۰ ریال خواهد بود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود:

مبلغ بن خواروبار کارگران یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان و پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

بیشتر بخوانید:  حسابداران ثروتمند : تکنیک های یک فروشنده خوب

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز گفت: ما برای افزایش حقوق کارگران، تمام تلاش خود را انجام دادیم و به این رقم رسیدیم.

وی افزود: طبق قولی که وزیر تعاون داده است، اگر افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان دولت در سال آینده با تغییر جدیدی همراه شود، همان افزایش را برای حقوق کارگران نیز باید اعمال کنیم.

جزئیات حقوق کارگران ۱۴۰۲
مبلغ (تومان)اقلام
۱۷۶,۹۴۲حداقل مزد روزانه
۵۳۰,۸۲۸حق اولاد (هر فرزند)
۲۱۰,۰۰۰پایه سنواتی
۱,۱۰۰,۰۰۰کمک هزینه اقلام مصرفی (بن)
۹۰۰,۰۰۰کمک هزینه مسکن
۵,۳۰۷,۳۳۰حقوق پایه کارگران
۷,۳۰۸,۲۸۴حداقل دریافتی ماهانه کارگران بدون سابقه و مجرد
۸,۰۴۹,۱۱۲حداقل دریافتی با یک فرزند
۸,۵۷۹,۹۴۰حداقل دریافتی با دو فرزند
۸,۲۰۸,۳۶۰حداقل دریافتی ماهانه کارگران ۳.۳ نفری

همچنین در ادامه جدول مقایسه ای اقلام دستمزد ۱۴۰۲ با سال های قبل را مشاهده میکنید:

اقلام حقوقسال ۹۹ (بر مبنای ریال)سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال)سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال)سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه۶۳۶,۸۰۹۸۸۵,۱۶۵۱,۳۹۳,۲۵۰۱,۷۶۹,۴۲۸
حداقل دستمزد ماهانه۱۹,۱۰۴,۲۷۰۲۶,۵۵۴,۹۵۰۴۱,۷۹۷,۵۰۰۵۳,۰۸۲,۸۴۰
مزد هر ساعت کاری۸۶,۸۳۷۱۲۰,۷۵۹۱۹۰,۰۷۴
مزد هر ساعت اضافه کاری۱۲۵,۷۱۰۱۶۹,۰۶۳۲۶۶,۱۰۳
حق مسکن۳,۰۰۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
بن خواربار۴,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
پایه سنوات( افراد با حداقل ۱ سال سابقه کار)۹۹۹,۹۹۰۱,۳۹۹,۹۸۰۲,۱۰۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰
حق اولاد (یک فرزند)۱,۹۱۰,۰۴۲۲,۶۵۵,۴۹۵۴,۱۷۹,۷۵۰۵,۳۰۸,۲۸۴
حق اولاد (دو فرزند)۳,۸۲۰,۸۵۰۵,۳۱۰,۹۹۰۸,۳۵۹,۵۰۰۱۰,۶۱۶,۵۶۸
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار)۲۶,۱۰۴,۲۷۰۳۸,۴۵۴,۹۵۰۵۸,۸۹۷,۵۰۰۷۳,۰۸۲,۸۴۰
حداقل حقوق با یک فرزند۲۷,۰۱۴,۶۹۰۳۹,۷۱۰,۴۱۵۶۳,۰۷۷,۲۵۰۸۰,۴۹۱,۱۲۴
حداقل حقوق با دو فرزند۲۸,۹۲۵,۱۱۰۴۲,۳۶۵,۹۱۰۶۷,۲۵۷,۰۰۰۸۵,۷۹۹,۴۰۸
بیشتر بخوانید:  تفاوت اظهارنامه اصلی با اظهارنامه جایگزین و اظهارنامه اصلاحی