ماده 91 ق م م و ماده 44 و 45 بیمه تامین اجتماعی جانبازان
۲۶ شهریور
بازدیدها: 36,932

معافیت مالیاتی و بیمه پرسنل جانباز و فرزندان شهداء :

یکی از قوانینی که کارفرمایان و کارگران باید از آن مطلع باشند میزان مشمولیت یا معافیت جانبازان و ایثارگران و بستگان درجه یک از بیمه و مالیات می باشد،لذا جمع بندی از مجموع قوانین و بخشنامه هایی که در این رابطه وجود دارد در اختیار شما قرار میدهیم.

دستور العمل مربوط به بخشودگی مالیاتی و بیمه پرسنل جانباز و فرزندان شهداء شاغل در کارگاه های پیمانکاری و مشاغل آزاد غیر دولتی بر اساس بخشنامه شماره ۵۶۷۸۱/۱-۵۱ مورخ ۱۳/۶/۸۵ سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در مورد معافیت مالیاتی ایثارگران به شماره ۲۱۵۷/۷۱۱۷-۵/۳۰ مورخ ۲۲/۱/۸۱ :

معافیت بیمه تامین اجتماعی جانبازان و ایثارگران :

با توجه به تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه،‌ از ابتدای سا ۱۳۸۴ تا زمان تصویب سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران،‌ دولت موظف شده است همچنان بند «ج» ماده ۳۷ قانون برنامه سوم در مورد حق بیمه جانبازان را اجراکند. براساس ماده ۳۷ قانون برنامه سوم، تأمین صد درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان صدمات ناشی از مجروحیت آنان، برعهده دولت است. با پایان دوره اجرای قانون برنامه سوم، از ابتدای سال جاری در مورد چگونگی استمرار این تسهیلات، ابهاماتی ایجاد شد تا آن که براساس قانون مصوب مجلس و با الحاق یک تبصره به ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه، دوره اعتبار اجرای این ضوابط تا هنگام تصویب و نهایی شدن سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران، تمدید شد. در دستور اداری اخیر سازمان تأمین اجتماعی اعلام شده است از آذرماه سال ۱۳۸۴ بابت هفت درصد بیمه سهم بیمه شدگان جانباز شاغل در کارگاه‌ها مشمول قانون تأمین اجتماعی، از حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه آنان مبلغی کسرنمی شود و تنها حق بیمه سهم کارفرمایی آنان، محاسبه و وصول خواهد شد. پرداخت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده این افراد، به سهم حق بیمه دولت اضافه و در زمره مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، منظور خواهد شد. در این دستور اداری تصریح شده است بیمه شدگان جانباز شاغل درکارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که متقاضی استفاده از این تسهیلات هستند، باید گواهی و تأییدیه بنیاد شهید و امور ایثارگران را اخذ و برای ارایه به شعب تأمین اجتماعی به کارفرمای مربوط تحویل دهند. براساس این دستور اداری، کارفرمایانی که از نیروی کار جانبازاستفاده می کنند، می توانند با ضمیمه کردن اصل تأییدیه جانبازی، بدون واریز ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده جانباز، لیست حقوق و مزایای کارکنان را به شعب تأمین اجتماعی ارسال کنند.(صفحه ۹۶و ۱۹۴ و ۱۹۵ مجموعه قوانین و مقررات استخدامی و شغلی)

دستور العمل ها و بخشنامه های مربوط به بخشودگی کسورات قانونی(بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی و خدمات درمانی و مالیات و بیمه تکمیلی )پرسنل جانباز و فرزندان شهدا در ماده(۴۴) و (۴۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم و بندهای آن که اختصاص به ایثارگران دارد چنین آمده است:

ماده۴۴ـ

دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنین جانبازان، آزادگان و افرادتحت‌تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام می‎دهد:

الف ـ فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخـص جانباز پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر نیـز به استثناء تسـهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزندشهیدنمی‎شود.

ب ـ تأمین صددرصد (۱۰۰%) هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

ج ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند بیست درصد (۲۰%) اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با معاونت، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.

د ـ به منظور کاهش هزینه‎های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده‎های شهداء و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، صددرصد (۱۰۰%) هزینه‎های خدمات مربوطه را برای یک بار و حداکثر برای یکصدمترمربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیش‎بینی نماید.

هـ‍ ـ بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء می‎شود.

و ـ دستگاههای اجرائی موظفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‎یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم‎الرعایه است.

ز ـ دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (۱۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم بر عهده وزراء و رؤسای دستگاههای مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‎باشند. احکام و امتیارات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‎شود.

بیشتر بخوانید:  مالیات بر ارزش افزوده و نکاتی در این خصوص

ح ـ دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمین معیشت و پوشش بیمه‎ای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید.

ط ـ دولت نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام نماید.

ی ـ سند راهبردی خدمات‎رسانی به رزمندگان توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.

ک ـ آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‎اند می‎توانند با بازگشت به خدمت، سی سال خدمت خود را تکمیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

ل ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته‎اند و همچنین آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر فاقد مسکن را در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‎اند تأمین نماید.

م ـ جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید می‎باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‎گیرند.

ماده۴۵ـ

ایثارگران و فرزندان شهداء برای یک بار از پرداخت مابه‎التفاوت برای پانزده سال سنوات بیـمه‎ای ناشی از انتقال سـوابق بیمه‎ای از یک صنـدوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‎الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت وتسویه می‎شود.

 سه تفاوت اساسی بین این دو مصوبه قانونی وجود دارد:

۱) قید جانباز ۵۰درصد و بالاتر آمده است و این گویای آن است که فرزندان معظم شهدا از امتیازات جانبازان ۷۰درصد هم برخوردار خواهند بود و محدودیتی از جهت سقف درصد برای آنان وجود ندارد.

۲) موارد استثنا به ۳ مورد محدود شده است و محدودیت‌های بیشترکه در ) بندک ردیف(۷) قانون بودجه سال۸۹ )آمده بود، برداشته شده است لذا فرزندان معظم شهدا فقط از تسهیلات خودرو، حق پرستاری و تقلیل ساعت کاری نمی‌توانند استفاده کنند و برخورداری آنان از همه قوانین و مقررات مختلف موجد حق برای جانبازان ۵۰درصد و بالاتر مشمول ‌آنان نیز خواهد بود.

۳) شبهه تسری قوانین و مقررات به فرزندان شهدا ( نوه  شهید ) که با برداشت از بند(ک) ردیف(۷) قانون بودجه سال۸۹ پیش آمده بود، در بند الف ماده(۴۴) قانون پنجم توسعه، تشریح شده است و از چنین برداشتی جلوگیری می‌کند.

 

 

معافیت مالیات حقوق و دستمزد ایثارگران :

فرزندان معظم شهدا می‌توانند به سوابق قبلی« ایثارگران بدانند» درخصوص بهره‌مندی فرزندان شهدا از قوانین جانبازان ۵۰درصد مراجعه کنند. نکته مهم و قابل تأمل این است که فرزندان شهدا از پرداخت مالیات بر حقوق و دستمزد و کسورات بازنشستگی و بیمه‌درمان نیز معاف شده‌اند، لذا از ابتدای سال(۹۰) همه فرزندان شهدا که از دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و… حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف می‌باشند. همچنین کسورات سهم بازنشستگی و سهم بیمه درمان آنان توسط دولت پرداخت خواهد شد و از دریافتی آن کسر نمی‌شود.

چنانچه طی سال‌جاری تا اجرایی‌شدن کامل قانون، مبالغی از آنان کسر شود، باید به‌عنوان مطالبات آنان محاسبه و به آنان مسترد شود.

شماره دستور العمل ها و بخشنامه ها در این خصوص:

۱)   نامه شماره ۲۵/۲/۱۹۲۹۳۲ مورخ ۱۱/۱۲/۸۹ وزارت کشور به امضاء یحیی محمود زاده معاون برنامه ریزی ، توسعه منابع امور اقتصادی

۲)   نامه شماره ۶۹۹۵/۴۴۰/۵۳۰۱۱ مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ بنیاد شهید انقلاب اسلامی به امضاء محمد تقی شریعتی معاون تعاون و امور اجتماعی

۳)   نامه شماره ۱۸۰۴۹۶/۴/۲-الف مورخ ۱۷/۵/۸۹ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به امضاء دکتر حسین مبارکی سرپرست اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی و بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم به قرار ذیل میباشد:

ماده ۹۱ :

درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :

۱- روسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق العاده دولت خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند .

۲- روسا و اعضای مأموریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دولت خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل

۳- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دولت خارجی و یا موسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دولت متبوع یا موسسات بین المللی مذکور

۴- کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگریها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل .

۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود .

۶- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل .

۷- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگران یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد .

۸- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۹- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون .

۱۰- خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود .

بیشتر بخوانید:  افزایش دستمزد سال ۹۷ - سناریو های متفاوت

۱۱- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند .

۱۲- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون .

۱۳- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی , مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان .

بخشنامه های مربوط به ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم :

شماره: ۲۱۵۷/۷۱۱۷/۵/۳۰ :

نظر به اینکه حسب مقررات بند (۱۴) ماده(۹۱) اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی که طبق ماده واحده ” قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور (۲۷/۱۱/۱۳۸۰)قابل اجرا است،” جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان” از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف شده اند و همچنین به موجب ماده(۹۲)اصلاحی قانون مذکور” پنجاه درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده شده است.” بنابراین توجه خواهد داشت که از تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کلیه جانبازان انقلای اسلامی و جنگ تحمیلی صرف نظر از درصد جانبازی آنان و کلیه آزادگان از پرداخت صد درصد مالیات بردرآمد حقوق معاف و کارفرمایان و پرداخت کنندگان حقوق صرفا با اخذ گواهی مربوطه از مراجع ذیصلاح( بنیاد جانبازان و مستضعفان و ستاد رسیدگی به امور آزادگان) مکلف به اجرای قانون مذکور خواهند بود و پنجاه درصد (۵۰%) بخشودگی مالیات حقوق کلیه کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته( طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) نیز اعم از آنکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیر دولتی باشد از تاریخ تصویب (۲۷/۱۱/۱۳۸۰) قانون اصلاحی یاد شده قابل اجرا می باشد.

شماره:۱۵۴۴۲/۲۹۰۵/۴/۳۰ :

چون درخصوص نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی حقوق آزادگان و تعیین مراجع ذیصلاح جهت اعمال آن ابهاماتی مطرح گردیده است لذا به منظور رفع مشکل و اتخاذ رویه واحد موارد زیر را جهت یادآوری متذکر می گردد : ۱ – اعمال ۵۰% تخفیف مالیاتی نسبت به سالهای بعد از آزادی آزادگانی که با مشکلات مالی مواجه میباشند نیز به تشخیص ممیزین کل مالیاتی میسر میباشد. ۲ – ممیز کلی ذیصلاح در مورد کارکنان شرکتهای خصوصی و دولتی و سایر اشخاص حقوقی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در تهران ، ممیز کل حقوق مستقر در اداره کل مالیات بر شرکتها و در شهرستانها ممیز کلی حوزه مالیاتی محل پرداخت مالیات حقوق خواهد بود. ۳ – ممیز کلی ذیصلاح در مورد کارکنان وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شهرداریها و حسب مورد در تهران ممیز کلی حقوق ادارات چهارگانه و در شهرستانها ممیز کل حوزه مالیاتی محل پرداخت مالیات حقوق میباشد. ۴ – ممیز کلی ذیصلاح در مورد کارکنان اشخاص حقیقی ، ممیز کل حوزه مالیاتی پرداخت مالیات حقوق خواهد بود.

شماره:۴۰۱۰۷/۱۸۰۸/۲۱۱ :

باعنایت به مفاد ماده ۲۷۳الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و باتوجه به مفاد دادنامه شماره ۳۵۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده (۲) آیین نامه اعطای تخفیفاتی مالیاتی به آزادگان و تصویب نامه شماره ۱۲۶۵۰/ت۲۶۵۷۱هـ مورخ ۲۵/۳/۸۱ هیات محترم وزیران مبنی بر تغییر عبارت  «مشکلات مالیاتی » ( تصاویر پیوست)، توجه خواهند داشت که آزادگان عزیز نسبت به مالیات بر درآمد حقوق تا تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به میزان پنجاه درصد و از تاریخ مذکور به بعد صددرصد درآمد حقوق آنان طبق حکم بند ۱۴ماده ۹۱اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و درمورد سایر درآمدهای آزادگان عزیز، حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان لغایت عملکرد سال ۱۳۸۰ نافذ و قابلیت اجرائی دارد.

شماره:۱۴۰۸۶/۴/۳۰ :

گزارش شماره ۳۳۵۰-۵/۳۰ مورخ ۷/۹/۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد نحوه استفاده از معافیت مالیاتی مذکور در قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳/۹/۶۸ وآئین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب ۸/۸/۱۳۷۰ هیئت محترم وزیران حسب ارجاع مشاورالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م مصوب اسفند ماه ۶۶ در جلسه مورخ ۸/۱۲/۷۲ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح وپس از بحث وتبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید:

نظر به اینکه به موجب ماده یک آئین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب ۸/۸/۷۰ هیئت محترم وزیران معافیت مالیاتی آزادگان مذکور در ماده۱۷ قانون حمایت ازآزادگان بعد از ورود به کشور مخصوص درآمد حاصل از واحدهای تولیدی می باشد. بنابراین درآمد آزادگان حاصل از واحدهای غیر تولیدی مشمول معافیت نخواهد بود.

شماره:۱۰۵۹۵/۴/۳۰ :

گـزارش شـماره ۳۷/۳۱۳۴۹-۲۷/۹/۷۳ اداره کل مالیـات بر شـرکـت ها عنـوان مـعاونت مـحترم درآمـدهـای مـالـیاتی، در اجـرای بنـد ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. ابهام مطروحه در گزارش مذکور امکان یا عدم امکان استفاده آزادگان از  معافیت های مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۶۸ مجلس شورا اسلامی وآئین نامه مربوط به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

چون در ماده ۱۹″قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳/۹/۶۸″ مشعر بر تکلیف وزارت متبوع به اعطاء ۵۰% تخفیف مالیاتی به آزادگان که با مشکلات مالی مواجه هستند وهمچنین ماده ۲ آئین نامه موضوع ماده ۲۸ قانون یاد شده مصوب هیئت وزیران طی شماره ۴۸۷۶۰/ت ۴۰۸هـ – ۶/۹/۱۳۷۰ دایر بر تفویض اختیار به ممیزین کل مالیاتی برای اعطای تخفیف هیچگونه قید وحصیری از حیث منابع مختلف مالیاتی وجود ندارد، استفاده آزادگان از معافیت مالیات بر درآمد حقوق مطابق آئین نامه مذکور بر حسب نظر ممیز کل مالیاتی ذیربط بلا مانع است.