تفاوت حق سنوات و پایه سنوات
۱۷ مرداد
بروزرسانی در: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
بازدیدها: 11,095

باتوجه به اینکه اکثر شاغلین و یا حتی کارفرماه ها در مورد حق سنوات و پایه سنوات اطلاعی نداشته و یا با سوالاتی رو به رو بودند بر آن شدیم که بر اساس بخشنامه های وزارت کار این مسئله را برای عزیزان شفاف سازی کنیم. لذا توجه شما را به تعاریف و توضیحات زیر در مور تفاوت حق سنوات و پایه سنوات و نحوه محاسبه آنها جلب میکنم:

حق سنوات چیست و چگونه محاسبه میشود؟

حق سنوات همان پاداش پایان کار محسوب می‌شود. که در گذشته حق سنوات در پایان خدمت پرداخت می‌شد. اما در حال حاضر ، حق سنوات را میتوان پایان هر سال ، پایان قرارداد و یا پایان خدمت واریز شود.

و اینکه آیا کارگران قرارداد موقت مشمول دریافت حق سنوات می‌شوندیا خیر؟ میتوان گفت:

” بر اساس بخشنامه ای که از سوی وزارت کار در سال ۹۲ ابلاغ شد دیگر تفاوتی بین سنوات کارگران قراردادی و رسمی نیست.چه تسویه حساب کرده باشند و چه تسویه حساب نکرده باشند مشمول حق سنوات می‌شوند.”

محاسبه حق سنوات :

حق سنوات برای کارگرانی که یک سال تمام مشغول کار بوده اند برابر با یک ماه حقوق میباشد و برای کارگرانی که کمتر از ۱۲ماه کار کرده اند به این صورت میباشد:

۳۰*مبلغ یک روزکار*تعداد روز های کارکرد/۳۶۵روز=حق سنوات

پایه سنواتی چیست و چگونه محاسبه میشود؟

موضوع یکسان بودن حقوق و دستمزد نیروهای قدیمی و دارای سابقه کاری بالا با نیروهای تازه کار و کم سابقه همیشه به عنوان یک دغدغه وجود داشت؛ از این برای جبران حداقل دستمزد و ایجاد اختلاف مناسب بین حقوق تازه واردها و افراد دارای تجربه کاری پایه سنواتی لحاظ شد.

پایه سنواتی هرساله توسط شورای عالی کار مصوب می شود و به کارگران حداقل بگیر، به صورت ماهیانه یا هر چند ماه یکبار یا در پایان سال پرداخت می گردد ومشمول از مالیات و بیمه میباشد.

بیشتر بخوانید:  تفاوت اظهارنامه اصلی با اظهارنامه جایگزین و اظهارنامه اصلاحی

تمام کارکنان ( دائم و موقت) که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. از این رو«پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یکسال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» سال ۹۷ در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۱۷۰۰ تومان (ماهیانه ۵۱ هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق  متغیر خواهد بود

و بر اساس فرمول مشخص شده در بخشنامه دستمزدی وزارت کار پایه سنواتی برایشان واریز می‌شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گرو های بیست گانه-(ارقام ریال در روز)

۱۰۹*۸۷۶۵۴۳۲۱گروه
۱۸۸۰۰۱۸۶۰۰۱۸۴۰۰۱۸۲۰۰۱۸۰۰۰۱۷۸۰۰۱۷۶۰۰۱۷۴۰۰۱۷۲۰۰۱۷۰۰۰نرخ پایه
۲۰۱۹۱۸۱۷۱۶۱۵۱۴۱۳۱۲۱۱گروه
۲۲۶۰۰۲۲۲۰۰۰۲۱۸۰۰۲۱۴۰۰۲۱۰۰۰۲۰۶۰۰۲۰۲۰۰۱۹۸۰۰۱۹۴۰۰۱۹۰۰نرخ پایه

 

۱-کارگاه های تولیدی و صنعتی از چه زمانی بایستی نسبت به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند؟

با توجه به بخشنامه شماره ۱۲۰۹۶ مورخ ۲/۹/۷۴ معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و در اجرای ماده ۱ آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده (۴۹) قانون کار واحد هایی که از ۱/۴/۱۳۷۵ به بعد به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر یا بیش از آن می رسند، مشمول اجرای طرح می شوند و زمان رسیدن به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر، زمان شمول اجرای طرح می باشد.

بیشتر بخوانید:  خداحافظی با فاکتور صوری

۲- آیا شرکتهای پیمانکاری نیز ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند؟

طبق دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹ مورخ ۱۹/۷/۸۳ کلیه پیمانکاران اعم از حقیقی یا حقوقی با هر نوع فعالیت و هر تعداد کارگر مشمول اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل می باشند.

 

تاثیر پایه سنوات روی مزد به نسبت سابقه کار افراد میباشد

پایه سنوات روی مزد ماهیانه تأثیر دارد. یعنی اگر سال گذشته کارگری ۷۱۲ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد، کارفرما بایستی ۳۰ هزار تومان ماهیانه به عنوان پایه سنوات به حقوق کارگر افزاید و در مجموع ۷۴۲ هزار تومان دریافتی نیروی کار می‌شد. اما امسال از آنجایی که سابقه این کارگر دیگر از یکسال گذشته است. افزایش ۱۴ درصدی حقوق امسالش اینگونه محاسبه می‌شود که به دریافتی نقدی ۷۴۲ هزار تومان حقوق سال گذشته ۱۴ درصد افزوده می‌شود و سپس مبلغ به اضافه ۳۰ هزار تومان پایه سنوات، حداقل حقوق دریافتی امسال این کارگر است.

حق سنوات و پایه سنوات

حق سنوات و پایه سنوات

محاسبه حقوق مبنا کارگری که یک سال کارکرده است برای سال ۹۷:

(تعداد روزه ماه*×۱۷/۰۰۰) + حقوق پایه ماهانه اعلام‌شده در سال جاری=حقوق پایه ماهانه در سال دوم

نکته مهمی که در اینجا باید لحاظ شود این است که اگر کارگر در سال جاری،مضاف برحقوق ،پایه سنوات نیز دریافت میکرد (همانند توضیح بالا)حقوق ماهانه در سال دوم به صورت زیر حساب میشود:

(تعداد روزه ماه*×۱۷/۰۰۰) + ۱٫۱۴*حقوق ماهانه در سال قبل (که شامل پایه سنوات بوده)=حقوق پایه ماهانه در سال دوم

نکته:۱٫۱۴ضریب افزایش حقوق در سال جاری میباشد که هر ساله متفاوت است.