افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۸ + جدول حقوق و مزایا

تکلیف افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۸ مشخص شد.

در جلسه ۲۸۲ شورای عالی کار پس از ۱۳ ساعت گفتگو و رایزنی در خصوص حداقل دستمزد و همچنین سایر سطوح مزدی سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

جدول حقوق و دستمزد ۱۳۹۸

جدول حد اقل حقوق و مزایای ماهیانه کارگران در سال ۹۸

۱

حد اقل دستمزد روزانه کارگران  ۵۰۵،۶۲۷    ریال

۲

حداقل دستمزد ماهیانه۱۵،۱۶۸،۸۲   ریال

۳

حق  اولاد یک فرزند۱۵۱۶،۸۸۲    ریال

۴

حق اولاد دو فرزند۳،۰۳۳،۷۶۴ ریال

۵

پایه سنواتی ( در صورت سابقه کار بیش از یک سال )۷۰۰،۰۰۰      ریال

۶

حق مسکن۱،۰۰۰،۰۰۰    ریال
۷

بن کارگری

۱،۹۰۰،۰۰۰   ریال

 

جدول حقوق و مزایای ماهیانه کارگران در سال ۹۸

سایر سطوح     ٪۱۳+۲۶۱۱۱۸۰

۱

حق اولاد یک فرزند۱۵۱۶۸۸۲     ریال

۲

حق اولاد دو فرزند۳۰۳۳۷۶۴    ریال

۳

پایه سنواتی۷۰۰۰۰۰        ریال

۴

حق مسکن۱۰۰۰۰۰۰       ریال

۵

بن کارگری۱۹۰۰۰۰۰      ریال

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره ۴ سال ۱۳۹۶- بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

بموجب بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱ سازمان امور مالیاتی ، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم – زمستان ۹۶ براساس درخواست کتبی تا ۳۱ فروردین ماه تمدید شد.

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره 4 سال 1397

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره ۴ سال ۱۳۹۷