افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۸ + جدول حقوق و مزایا

تکلیف افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۸ مشخص شد.

در جلسه ۲۸۲ شورای عالی کار پس از ۱۳ ساعت گفتگو و رایزنی در خصوص حداقل دستمزد و همچنین سایر سطوح مزدی سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

جدول حقوق و دستمزد ۱۳۹۸

جدول حد اقل حقوق و مزایای ماهیانه کارگران در سال ۹۸

۱

حد اقل دستمزد روزانه کارگران  ۵۰۵،۶۲۷    ریال

۲

حداقل دستمزد ماهیانه۱۵،۱۶۸،۸۲   ریال

۳

حق  اولاد یک فرزند۱۵۱۶،۸۸۲    ریال

۴

حق اولاد دو فرزند۳،۰۳۳،۷۶۴ ریال

۵

پایه سنواتی ( در صورت سابقه کار بیش از یک سال )۷۰۰،۰۰۰      ریال

۶

حق مسکن۱،۰۰۰،۰۰۰    ریال
۷

بن کارگری

۱،۹۰۰،۰۰۰   ریال

 

جدول حقوق و مزایای ماهیانه کارگران در سال ۹۸

سایر سطوح     ٪۱۳+۲۶۱۱۱۸۰

۱

حق اولاد یک فرزند۱۵۱۶۸۸۲     ریال

۲

حق اولاد دو فرزند۳۰۳۳۷۶۴    ریال

۳

پایه سنواتی۷۰۰۰۰۰        ریال

۴

حق مسکن۱۰۰۰۰۰۰       ریال

۵

بن کارگری۱۹۰۰۰۰۰      ریال

افزایش دستمزد سال ۹۷ – سناریو های متفاوت

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: سناریو‌های متفاوتی برای افزایش مزد حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی پیش‌بینی شد؛ اگر حداقل دستمزد سال ۹۷ کارگران بین ۱۲ تا ۲۲ درصد افزایش یابد، دستمزد از ۱۱۰ تا ۲۰۵ هزار تومانی افزایش می یابد.

«علی فتحی» روز چهارشنبه، افزود: سال گذشته وزیر کار به همراه نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی پس از نشست ۱۲ ساعته در شورای عالی کار،حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۹۶ با افزایش ۱۴.۵ درصدی رقم ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان تعیین کردند، اما برای سایر سطوح ۱۲ درصد به اضافه روزانه ۶هزار و ۷۶۸ ریال در نظر گرفته بود.

به گزارش موسسه حسابداری حسابیار  به نقل از ایرنا ، وی اظهار داشت:با در نظر گرفتن حداقل حقوق ۹۳۰ هزار تومانی سناریو‌های متفاوتی برای افزایش مزد حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی پیش‌بینی می‌شود، به عبارت دیگر اگر دستمزد سال آینده کارگران بین ۱۲ تا ۲۲ درصد افزایش یابد ۱۱۰تا۲۰۵هزار تومان به پایه حقوق کارگران اضافه می شود.

مجلس

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران اضافه کرد: پیش از این نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارمندانی که زیر ۲ میلیون تومان دریافتی دارند را ۱۸ درصد تعیین کرد.

وی اظهار داشت:تعیین دستمزد کارگران باید در نشست شورای عالی کار نهایی شود و در صورت تصویب توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اعمال در دستمزد سال ۹۷ کارگران ابلاغ خواهد شد.

نشست تعیین دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران دوباره بدون اعلام درصد تغییر مزد سال آینده شب گذشته با حضور شرکای اجتماعی کار بدون نتیجه پایان یافت و ادامه بررسی این موضوع به پنجشنبه موکول شد.

نشست شورای عالی کار امسال متفاوت از سال های گذشته است. در سال های گذشته با وجود اینکه ماده ۴۱قانون کار بر دو شاخص نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تاکید داشت اما شرکای اجتماعی کار به طور عام معیار را نرخ تورم قرار می دادند اما امسال سبد هزینه خانوار که ۲میلیون و ۶۴۵هزار تومان تعیین شده است، معیار افزایش دستمزد خواهد بود.