افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۸ + جدول حقوق و مزایا

تکلیف افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۸ مشخص شد.

در جلسه ۲۸۲ شورای عالی کار پس از ۱۳ ساعت گفتگو و رایزنی در خصوص حداقل دستمزد و همچنین سایر سطوح مزدی سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

جدول حقوق و دستمزد ۱۳۹۸

جدول حد اقل حقوق و مزایای ماهیانه کارگران در سال ۹۸

۱

حد اقل دستمزد روزانه کارگران  ۵۰۵،۶۲۷    ریال

۲

حداقل دستمزد ماهیانه۱۵،۱۶۸،۸۲   ریال

۳

حق  اولاد یک فرزند۱۵۱۶،۸۸۲    ریال

۴

حق اولاد دو فرزند۳،۰۳۳،۷۶۴ ریال

۵

پایه سنواتی ( در صورت سابقه کار بیش از یک سال )۷۰۰،۰۰۰      ریال

۶

حق مسکن۱،۰۰۰،۰۰۰    ریال
۷

بن کارگری

۱،۹۰۰،۰۰۰   ریال

 

جدول حقوق و مزایای ماهیانه کارگران در سال ۹۸

سایر سطوح     ٪۱۳+۲۶۱۱۱۸۰

۱

حق اولاد یک فرزند۱۵۱۶۸۸۲     ریال

۲

حق اولاد دو فرزند۳۰۳۳۷۶۴    ریال

۳

پایه سنواتی۷۰۰۰۰۰        ریال

۴

حق مسکن۱۰۰۰۰۰۰       ریال

۵

بن کارگری۱۹۰۰۰۰۰      ریال

تفاوت حق سنوات و پایه سنوات

باتوجه به اینکه اکثر شاغلین و یا حتی کارفرماه ها در مورد حق سنوات و پایه سنوات اطلاعی نداشته و یا با سوالاتی رو به رو بودند بر آن شدیم که بر اساس بخشنامه های وزارت کار این مسئله را برای عزیزان شفاف سازی کنیم. لذا توجه شما را به تعاریف و توضیحات زیر در مور تفاوت حق سنوات و پایه سنوات و نحوه محاسبه آنها جلب میکنم:

حق سنوات چیست و چگونه محاسبه میشود؟

حق سنوات همان پاداش پایان کار محسوب می‌شود. که در گذشته حق سنوات در پایان خدمت پرداخت می‌شد. اما در حال حاضر ، حق سنوات را میتوان پایان هر سال ، پایان قرارداد و یا پایان خدمت واریز شود.

و اینکه آیا کارگران قرارداد موقت مشمول دریافت حق سنوات می‌شوندیا خیر؟ میتوان گفت:

” بر اساس بخشنامه ای که از سوی وزارت کار در سال ۹۲ ابلاغ شد دیگر تفاوتی بین سنوات کارگران قراردادی و رسمی نیست.چه تسویه حساب کرده باشند و چه تسویه حساب نکرده باشند مشمول حق سنوات می‌شوند.”

محاسبه حق سنوات :

حق سنوات برای کارگرانی که یک سال تمام مشغول کار بوده اند برابر با یک ماه حقوق میباشد و برای کارگرانی که کمتر از ۱۲ماه کار کرده اند به این صورت میباشد:

۳۰*مبلغ یک روزکار*تعداد روز های کارکرد/۳۶۵روز=حق سنوات

پایه سنواتی چیست و چگونه محاسبه میشود؟

موضوع یکسان بودن حقوق و دستمزد نیروهای قدیمی و دارای سابقه کاری بالا با نیروهای تازه کار و کم سابقه همیشه به عنوان یک دغدغه وجود داشت؛ از این برای جبران حداقل دستمزد و ایجاد اختلاف مناسب بین حقوق تازه واردها و افراد دارای تجربه کاری پایه سنواتی لحاظ شد.

پایه سنواتی هرساله توسط شورای عالی کار مصوب می شود و به کارگران حداقل بگیر، به صورت ماهیانه یا هر چند ماه یکبار یا در پایان سال پرداخت می گردد ومشمول از مالیات و بیمه میباشد.

تمام کارکنان ( دائم و موقت) که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. از این رو«پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یکسال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» سال ۹۷ در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۱۷۰۰ تومان (ماهیانه ۵۱ هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق  متغیر خواهد بود

و بر اساس فرمول مشخص شده در بخشنامه دستمزدی وزارت کار پایه سنواتی برایشان واریز می‌شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گرو های بیست گانه-(ارقام ریال در روز)

۱۰۹*۸۷۶۵۴۳۲۱گروه
۱۸۸۰۰۱۸۶۰۰۱۸۴۰۰۱۸۲۰۰۱۸۰۰۰۱۷۸۰۰۱۷۶۰۰۱۷۴۰۰۱۷۲۰۰۱۷۰۰۰نرخ پایه
۲۰۱۹۱۸۱۷۱۶۱۵۱۴۱۳۱۲۱۱گروه
۲۲۶۰۰۲۲۲۰۰۰۲۱۸۰۰۲۱۴۰۰۲۱۰۰۰۲۰۶۰۰۲۰۲۰۰۱۹۸۰۰۱۹۴۰۰۱۹۰۰نرخ پایه

 

۱-کارگاه های تولیدی و صنعتی از چه زمانی بایستی نسبت به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند؟

با توجه به بخشنامه شماره ۱۲۰۹۶ مورخ ۲/۹/۷۴ معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و در اجرای ماده ۱ آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده (۴۹) قانون کار واحد هایی که از ۱/۴/۱۳۷۵ به بعد به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر یا بیش از آن می رسند، مشمول اجرای طرح می شوند و زمان رسیدن به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر، زمان شمول اجرای طرح می باشد.

۲- آیا شرکتهای پیمانکاری نیز ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند؟

طبق دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹ مورخ ۱۹/۷/۸۳ کلیه پیمانکاران اعم از حقیقی یا حقوقی با هر نوع فعالیت و هر تعداد کارگر مشمول اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل می باشند.

 

تاثیر پایه سنوات روی مزد به نسبت سابقه کار افراد میباشد

پایه سنوات روی مزد ماهیانه تأثیر دارد. یعنی اگر سال گذشته کارگری ۷۱۲ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد، کارفرما بایستی ۳۰ هزار تومان ماهیانه به عنوان پایه سنوات به حقوق کارگر افزاید و در مجموع ۷۴۲ هزار تومان دریافتی نیروی کار می‌شد. اما امسال از آنجایی که سابقه این کارگر دیگر از یکسال گذشته است. افزایش ۱۴ درصدی حقوق امسالش اینگونه محاسبه می‌شود که به دریافتی نقدی ۷۴۲ هزار تومان حقوق سال گذشته ۱۴ درصد افزوده می‌شود و سپس مبلغ به اضافه ۳۰ هزار تومان پایه سنوات، حداقل حقوق دریافتی امسال این کارگر است.

حق سنوات و پایه سنوات

حق سنوات و پایه سنوات

محاسبه حقوق مبنا کارگری که یک سال کارکرده است برای سال ۹۷:

(تعداد روزه ماه*×۱۷/۰۰۰) + حقوق پایه ماهانه اعلام‌شده در سال جاری=حقوق پایه ماهانه در سال دوم

نکته مهمی که در اینجا باید لحاظ شود این است که اگر کارگر در سال جاری،مضاف برحقوق ،پایه سنوات نیز دریافت میکرد (همانند توضیح بالا)حقوق ماهانه در سال دوم به صورت زیر حساب میشود:

(تعداد روزه ماه*×۱۷/۰۰۰) + ۱٫۱۴*حقوق ماهانه در سال قبل (که شامل پایه سنوات بوده)=حقوق پایه ماهانه در سال دوم

نکته:۱٫۱۴ضریب افزایش حقوق در سال جاری میباشد که هر ساله متفاوت است.

خداحافظی با فاکتور صوری

خداحافظی با فاکتور صوری

وهاب قلیچ- صاحبنظر پولی و بانکی

به‌ نظر می رسد فین‌تک‌ها و نوآوری‌های مالی می‌توانند در خدمت نظام بانکداری و مالی اسلامی درآمده و امکان نظارت بر تراکنش‌های بانکی ( فاکتور صوری ) را با کمترین هزینه ممکن فراهم آورند.

بخش مهمی از قراردادهای اعطای تسهیلات در نظام بانکی ایران مبتنی بر عقد مرابحه است. مطابق با این فرآیند، بانک به سفارش مشتری، کالا و تجهیزات مدنظر را به طور نقد از فروشنده خریداری کرده و به طور مرابحه‌ای به مشتری واگذار می‌کند. تفاوت قیمت نقدی و مرابحه‌ای کالا و تجهیزات سودی است که توسط مشتری به بانک پرداخت می‌شود.

رویه کاری

رویه کاری در استفاده از اینگونه تسهیلات بدین نحو است که مشتری در ابتدا پیش‌ فاکتوری از کالا و تجهیزات مورد نیاز خود تهیه کرده و به بانک ارایه می‌کند. در این مرحله بانک با پرداخت مبلغ آن کالا و تجهیزات، مشتری را وکیل خود در خرید نقدی آن و سپس فروش مرابحه‌ای از جانب بانک به خود می‌گرداند.

یکی از آسیب‌های فرآیند اعطای تسهیلات مرابحه‌ای چالش فاکتور های صوری‌ است. در این فرآیند ممکن است تسهیلات گیرنده با ارایه فاکتورهای ساختگی و غیرواقعی منابع اخذ شده از بانک را در مسیری غیر از مسیر تعیین شده در قرارداد اعطای تسهیلات هزینه ‌کند. این اقدام افزون بر وجود شبهات شرعی، می‌تواند برنامه‌ریزی اقتصادی در جهت‌دهی به منابع بانکی را دستخوش مشکل کند. از اینرو می‌توان چنین برداشت کرد که صوری‌ سازی قراردادهای بانکی نه تنها از حیث رعایت اصول و موازین شرعی بانکداری اسلامی، بلکه از حیث رعایت اصول اقتصادی و برنامه‌ریزی مالی نیز امری مذموم است.

به عنوان نمونه ممکن است سیاست‌گذار با اعطای اعتبارات به خرید لوازم خانگی ایرانی در قالب قرارداد مرابحه بانکی، تولید و اشتغال‌زایی این بخش را هدف‌گذاری کند؛ حال چنانچه با فاکتور سازی و صوری‌ سازی قراردادهای مذکور، مشتریان نظام بانکی صرفا با ارایه فاکتور صوری، تسهیلات را از نظام بانکی اخذ کرده و در مسیری همچون اجاره و رهن مسکن، سفر و تفریحات، خرید خودرو و غیره هزینه کنند، مسلم است که سیاستگذار به هدف خود نرسیده و اعتبارات تخصیص داده شده به مقصد مطلوب نخواهد رسید.

از اینرو اولین راهکاری که به ذهن مبادرت می‌کند استقرار نیروهای مراقبتی و نظارتی در فرآیند تهیه پیش‌فاکتور خرید و اخذ تسهیلات است. تجربه نشان داده است که این راهکار به علت تحمیل هزینه‌های زیاد به شبکه بانکی و دخالت عوامل انسانی چندان موثر و کارگشا نبوده است.

راهکار

شاید بتوان استفاده از نوآوری‌های مالی را برای بهبود این چالش پیشنهاد داد. چنانچه بتوان با استفاده از پول‌های رمزنگاری شده مسیر حرکت وجوه و تسهیلات اعطایی از بانک به فروشنده کالا و تجهیزات را اختصاصی و به نوعی ریل‌گذاری کرد، شاید بشود تا حد زیادی از این چالش فاصله گرفت.

به ‌نظر می‌رسد نوآوری‌های عصر جدید همچون زنجیره بلوک (Blockchain) بتواند این بستر مهم را اجرایی سازد. امروزه ظهور زنجیره ‌بلوک تغییر ساختاری شگرفی در شیوه مبادلات مالی و استفاده، نگهداری و رهگیری داده‌ها به وجود آورده است. سازوکار زنجیره ‌بلوک به افراد این توانایی را می‌دهد تا هر زمان که یک تراکنش مالی روی می‌دهد، دفتر کلی به اشتراک بگذارند که از طریق یک رونوشت همتا به همتا به‌روز شده است ؛ رونوشت همتا به همتا به این معناست که هر فرد شرکت‌کننده در شبکه یا گره هم‌زمان می‌تواند به‌ عنوان توزیع‌کننده و کاربر عمل کند؛ یعنی هر گره می‌تواند تراکنش‌ها را دریافت یا ارسال کند و داده‌ها هم‌زمان که در شبکه منتقل می‌شوند یکپارچه می‌گردند.

بکارگیری نوآوری‌های عصر جدید موجب می‌شود پول‌های تخصیص داده شده توسط بانک برای مقصد خاص که همان فروشنده معین کالا و تجهیزات است، رمزنگاری شود. این رمزنگاری مانع از آن می‌شود که منابع در مقصدی غیر از مقصد تعیین شده قابلیت به‌ کارگیری و استفاده داشته باشد. در این وضعیت صرفا مقصد تعیین شده از سوی بانک اعطاکننده تسهیلات، قادر به رمزگشایی و استفاده از منابع تسهیلاتی است از اینرو فاکتور های صوری دیگر مانعی برای انحراف منابع بانکی ایجاد نخواهد کرد و منابع صرفا در قالب مسیر تعیین شده در قرارداد بانکی هزینه خواهند شد.

نوآوری های مالی و نظام بانکداری

از اینرو مشاهده می‌شود که فین‌تک‌ها و نوآوری‌های مالی می‌توانند در خدمت نظام بانکداری و مالی اسلامی درآیند و امکان نظارت بر معاملات و تراکنش‌های بانکی را با کمترین هزینه ممکن فراهم آورند. البته لازم به اشاره است که استفاده از نوآوری‌های مالی در نظام اقتصادی ایران منوط به صحت سنجی آنان از حیث موازین شریعت اسلامی است . کلیه توصیه‌های مطرح شده در استفاده از اینگونه نوآوری‌ها زمانی قابلیت پیاده‌سازی و اجرا دارد که تمامی ابعاد شرعی آن دیده شده و مورد تایید قرار گرفته باشد.

اما قدر متیقّن آن است که نگاه به نوآوری‌های مالی که روزانه عرصه‌های بزرگتری را در جهان امروز فتح می‌نمایند، باید نگاه از جنس فرصت باشد تا تهدید و خطر. امید می‌رود با تحقیق و تامل بیشتر در ماهیت و کاربردپذیری اینگونه فناوری‌ها، بهترین استفاده ممکن از آنها در جهت ارتقای نظام مالی اسلامی در کشور به عمل آید.

مشمولین دریافت مقرری بیمه بیکاری

چه کسی بیکار تلقی میشود

بیکار از نظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار ، بیکارموقت شناخته شود وهمچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی بیکار شوند، میتوانند از مقررات این قانون استفاده نمایند . ادامه مطلب

مروری بر کلیات قانون مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده

در نظام دریافت مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات کلانی که قرار است از تولیدکننده دریافت شود، بین تعداد زیادی از مصرف‌کننده‌ها تقسیم می‌شود.

از سال ۱۳۸۷که قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد، همیشه این ابهام در ذهن مردم بوده که این چطور مالیاتی است و چرا یک خریدار کالا یا خدمات باید علاوه بر قیمت اصلی کالا و خدمت مالیات آن را هم بدهد.

ادامه مطلب