نکاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده و نکاتی در این خصوص

مالیات بر ارزش افزوده در تدوین قانون ودر عمل ، به لحاظ ارائه نگرش …
اظهارنامه اصلاحی اظهارنامه جایگزین

تفاوت اظهارنامه اصلی با اظهارنامه جایگزین و اظهارنامه اصلاحی

تفاوت اظهارنامه اصلی با اظهارنامه جایگزین و اظهارنامه اصلاحی …
ماده 91 ق م م و ماده 44 و 45 بیمه تامین اجتماعی جانبازان

معافیت مالیاتی و بیمه جانبازان و فرزندان شهداء - مواد 91 ق م م و 44-45 بیمه

معافیت مالیاتی و بیمه پرسنل جانباز و فرزندان شهداء : یکی از قو…
ماده 251 ق م م شورای عالی مالیاتی

هرآنچه باید در رابطه با شورای عالی مالیاتی بدانید - نحوه اعتراض به برگ قطعی مالیات

علیرغم این که برخی از مودیان مالیاتی این تصور را دارندکه پس از ابل…
تفاوت حق سنوات و پایه سنوات

تفاوت حق سنوات و پایه سنوات

باتوجه به اینکه اکثر شاغلین و یا حتی کارفرماه ها در مورد حق سنوات…
ریسک پذیری

ریسک پذیری یکی از شروط موفقیت

ریسک پذیری برای بدست آوردن هرچیز باید از چیز دیگری گذشت …
معاملات فصلی

نکاتی در رابطه با معاملات فصلی

معاملات فصلی در این مطلب به نکاتی در ارتباط با ارسال معاملات…
ذخیره مالیات

ذخیره مالیات بر درآمد

ذخیره مالیات بر درآمد یکی از مواردی که در شروع سال مالی باید به …